Senin, 05 Desember 2011

Doa Bersyukur

Doa Bersyukur

Ya Allah kepunyaan-Mulah segala puji,

Engkaulah penegak langit dan bumi

dan apa yang ada di dalamnya,

Kepunyaan-Mulah segala puji,

bagi-Mu kerajaan langit dan bumi

dan apa yang ada di dalamnya,

untuk-Mulah segala puji penerang langit dan bumi

untuk-Mulah segala puji,


Engkau haq dan janjimu haq (benar)

firman-Mu haq, surga dan neraka adalah haq,

Nabi Muhammad SAW adalah haq,

dan hari kiamat adalah haq.


Ya Allah,

kepada-Mulah

aku berserah diri,

kepada-Mu aku beriman,

kepada-Mu aku bertawakal,

kepada-Mu aku bersandar hukum.

Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun,

Engkau mencintai pengampunan

maka ampunilah aku.Rabbi auzi’nii an asykura ni’matakallatii an’amta ‘alayya wa’alaa waalidayya wa an a’mala shaalihan tardlohu wa adkhilnii bi rohmatika fi ‘ibaadikash-sholihin. Irhamna Ya arhamarrohimiin.


“Ya Tuhanku, berilah aku kekuatan

untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu

yang telah Engkau anugerahkan kepadaku

dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan

amal saleh yang Engkau ridhoi, serta memasukkan aku

dengan rahmat-Mu ke dalam golongan

hamba-hamba-Mu yang saleh.

Kasihilah kami wahai Yang

Maha Penyayang

diantara para

penyayang.”

AAmiin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar